ΜΑΡΙΝΑ ΑΓ. ΝΑΠΑΣ

Η Drakos Lighting Ltd έχει αναλάβει το φωτισμό της μαρίνας Αγ. Νάπας.

 

Το έργο είναι σε εξέλιξη και η εταιρεία μας έχει προμηθεύσει μέχρι σήμερα τις κολώνες φωτισμού και τα φωτιστικά οδικού φωτισμού για την μαρίνα και τον περιβάλλοντα χώρο, τον φωτισμό ασφαλείας και το φωτισμό των υπογείων χώρων στάθμευσης.