ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ RZB

Η εταιρεία μας συμμετείχε στο συνέδριο φωτισμού που διοργάνωσε η εταιρεία RZB, στο Bamberg, της Γερμανίας.

Είχαμε την ευκαιρία να συμμετέ- χουμε σε εργαστήρια προϊόντων όπου μας δόθηκαν εκτενείς λεπτο- μέρειες για τις πιο πρόσφατες και καινοτόμες εξελίξεις προϊόντων LED.