ΕΠΙΣΚΕΨΗ κα GABRIELE GOMEZ-HARTMANN, AREA SALES MANAGER, RZB

Με ιδιαίτερη χαρά δεχθήκαμε επίσκεψη, στα γραφεία της εταιρείας μας, την Τρίτη 17 Μαΐου 2022, από την μέχρι πρότεινος διευθύντρια πωλήσεων στην περιοχή Μεσογεί-ου, κα Gabriele Gomez-Hartmann, της συνεργάτιδας εταιρείας RZB.

Η κα Gomez-Hartmann συνεργάστη- κε μαζί μας με επιτυχία εδώ και 33 χρόνια!