ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ “ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ”, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022 τελέστηκαν τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, στο Στρόβολο, στο οποίο η εταιρεία μας προμήθευσε φωτιστικά σώματα.